Rocki
Lelów 2
Lelów 1
Dyrgent
Podsiadło
Kościół
NOSPR
para – ms